İNEBOLU GENÇLER MAHFİLİ’NİN TÜZÜĞÜ1. Muhitin seviyesini dikkatlerden uzak tutmayarak ve halkın irfan kabiliyetini göz önünde bulundurarak -siyasetten arınmış olmak şartıyla- memlekette milli, tarihi ve toplumsal eğitimi temin etmek; ilim adamları ile sıkı temas etmek.

2. Cemiyet bu maksadını temine bütün gayreti ile çalışacaktır: Risale ve gazete yayınlamak, konferanslar vermek, gece dersleri ve mektepler açmak, kitaplar yazmak, fukaraya, zayıflara, şehit çocuklarına, sanatkârlara yardım etmek, memleketi istila eden müstevli olan dilenciliği kaldırarak hakiki fukarayı ayırıp bunlardan istihdam edilebilecek olanlara iş bulmak.

3. Eğitimin esaslarından olan büyüklere hürmet, küçüklere sevgi hissini yükseltmek, atalarımıza ait büyüklüklerden örnekleri halka anlatmak, unutulmaya yüz tutmuş milli sanatları canlandırmak için gerekli teşebbüslerde bulunmak.

4. Fakir çocukları okutturmak, mektep talebesinin muhtaç olanları için kitap, defter, kalem, kâğıt, elbise, ayakkabı tedarik etmek.

5. Halkı mübarek günlere hürmet etmeye teşvik ve davet ve bu hususta özensizliği görülmüş kişilere yol göstermeye ve ikaz etmeye gayret etmek, her şeye tercihen dini vaaz ve toplantılara halkı alıştırmak, cami, mescit ve kabristan gibi mahallerin iyi muhafaza edilmesi için gerekli teşviklerde bulunmak.

6. İhtikâr, ihtiras, menfaatperestlik hislerini halktan gidermeye çalışmak.

7. Düğünlerdeki güzel âdetlerimizi muhafaza etmeye ve lüzumsuz alışkanlık ve masrafları kaldırmaya çalışmak.

8. İçkinin maddi ve manevi zararlarını anlatarak, halkı bundan vazgeçirmeye çalışmak.